School Index - Y

  Yesodey Hatorah School
  Yerbury Primary School
  Ysgol Gymraeg Llundain, London Welsh School
  Yeading Junior School
  Yeading Infant and Nursery School
  Yardley Wood Community Primary School
  Yorkmead Junior and Infant School
  Yew Tree Primary School
  Yew Tree Primary School
  Yorkswood Primary School
  Yeadon Westfield Junior School
  Yeadon Westfield Infant School
  Yattendon C.E. Primary School
  Yaxley Infant School
  Yorston Lodge School
  Yarm School
  Yarm Preparatory School
  Youlgrave, All Saints' CofE Voluntary Aided Primary School
  Yealmpstone Farm Primary School
  Yarrells Preparatory School
  Yewstock School
  Yohden Primary School
  Yorkley Primary School
  Yateley School
  Yateley Manor School
  York Road Nursery School
  Yorke Mead Primary School
  York House School
  Yarmouth Church of England Aided Primary School
  Yalding, St Peter and St Paul Church of England Voluntary Controlled Primary School
  Yealand Church of England Primary School
  Yaxham Church of England Voluntary Aided Primary School
  York Steiner School
  Yardley Hastings Primary School
  Yelvertoft Primary School
  Yardley Gobion Church of England Primary School
  Yattendon School
  Yehudi Menuhin School
  Yapton CE Primary School
  Yeshivah Ohr Torah School
  York College
  Yeovil College
  Yearsley Grove Primary School
  Yesodey Hatorah Senior Girls School
  Yew Tree Community School
  Yenton Primary School
  York St John University
  Yardley Primary School
  Yewtree Primary School
  Young Dancers Academy
  Yardley Primary School
  Yealmpton Primary School
  Yesoiday Hatorah School
  Yavneh College
  Yarborough Academy
  Yarnfield Primary School
  Yardleys School
  Yarm Primary School
  Young Epilepsy (The National Centre for Young People with Epilepsy)
  Yeo Moor Primary School
  Yewdale School
  Yarlside Academy
  Youth Challenge Pru
  Yoxall St Peter's CofE (VC) Primary School
  Yew Tree Community Junior and Infant School (NC)
  Yavneh Primary School
  Yoxford & Peasenhall Primary Academy
  Youth Works Community College
  Yeoman Park Academy
  York High School
  Yate Academy
  Yanwath Primary School
  Yatton Church of England Junior School
  Yeoford Community Primary School
  Yatton Infant School
  Yewlands Academy
  Yew Tree Primary Academy
  Young Women's Hub
  Yew Tree Primary School
  Yeo Valley Primary School
  Yiewsley Cornerstone Children's Centre
  Yvonne Carr Children Centre
  Yeovil
  Yew Tree Road Children's Centre
  Yardley Children Centre
  Yate Cranleigh Court Children's Centre
  Yate West Gate Childrens Centre
  Yatton Moor Children's Centre
  Yeading Children's Centre
  Yeo Valley & Rural Outreach
  Yew Tree Children's Centre
  YMCA Sure Start Children's Centre in Banstead
  York Gardens Children's Centre
  Yorkswood Children's Centre
  Young Parents Sure Start Children's Centre
  Ysgol Feithrin Rhydaman
  Ysgol Gynradd Amlwch
  Ysgol Gynradd Beaumaris
  Ysgol Gynradd Bodedern
  Ysgol Gymuned Bodffordd
  Ysgol Gymuned Bodorgan
  Ysgol Gymuned Bryngwran
  Ysgol Gynradd Brynsiencyn
  Ysgol Gynradd Cemaes
  Ysgol Gymuned Dwyran
  Ysgol Gynradd Esceifiog
  Ysgol Gymuned Garreglefn
  Ysgol Gymuned y Ffridd
  Ysgol Gymuned Moelfre
  Ysgol Gynradd Llanbedrgoch
  Ysgol Gynradd Llanfairpwll
  Ysgol Gymuned Llanfechell
  Ysgol Y Graig
  Ysgol Gynradd Llangoed
  Ysgol Henblas
  Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd
  Ysgol Gynradd Pencarnisiog
  Ysgol Gymuned Pentraeth
  Ysgol Gynradd Penysarn
  Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen
  Ysgol Gynradd Rhosneigr
  Ysgol Gynradd Rhosybol
  Ysgol Gynradd Talwrn
  Ysgol Gymuned Fali
  Ysgol Llanfawr
  Ysgol Goronwy Owen
  Ysgol Gynradd Niwbwrch
  Ysgol y Tywyn
  Ysgol Gynradd Llandegfan
  Ysgol Gynradd y Borth
  Ysgol Gynradd Kingsland
  Ysgol Gymraeg Morswyn
  Ysgol Corn Hir
  Ysgol Gynradd Parc y Bont
  Ysgol Llangaffo
  Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School
  Ysgol Caergeiliog Foundation School
  Ysgol Gwaun Gynfi
  Ysgol Gynradd Nefyn
  Ysgol Llanrug
  Ysgol Gynradd Abererch
  Ysgol Gynradd Abersoch
  Ysgol Gynradd Beddgelert
  Ysgol Gynradd Bethel
  Ysgol Bodfeurig
  Ysgol Borthygest
  Ysgol Brynaerau
  Ysgol Y Gelli
  Ysgol Pen-y-bryn
  Ysgol Treferthyr
  Ysgol Cwm y Glo
  Ysgol Gynradd Chwilog
  Ysgol Crud Y Werin
  Ysgol Dolbadarn
  Ysgol Gynradd Edern
  Ysgol Gynradd Felinwnda
  Ysgol Bro Plenydd
  Ysgol Gynradd Garndolbenmaen
  Ysgol Glanadda
  Ysgol Gynradd Llanaelhaearn
  Ysgol Gynradd Llanbedrog
  Ysgol Gynradd Llangybi
  Ysgol Gynradd Llanllechid
  Ysgol Gynradd Llanllyfni
  Ysgol Morfa Nefyn
  Ysgol Baladeulyn
  Ysgol Gynradd Nebo
  Ysgol Gymuned Penisarwaun
  Ysgol Bro Lleu
  Ysgol Pentreuchaf
  Ysgol Gynradd Rhiwlas
  Ysgol Gynradd Rhosgadfan
  Y.G. Rhostryfan
  Ysgol Sarn Bach
  Ysgol Eifion Wyn
  Ysgol Gynradd Talysarn
  Ysgol Y Gorlan
  Ysgol Yr Eifl
  Ysgol Gynradd Tudweiliog
  Ysgol Waunfawr
  Ysgol Glancegin
  Ysgol Babanod Coedmawr
  Ysgol Yr Hendre
  Ysgol Gynradd Bontnewydd
  Ysgol Y Garnedd
  Ysgol Cymerau
  Ysgol Abercaseg
  Ysgol Gynradd Y Felinheli
  Ysgol Bro Tegid
  Ysgol y Traeth
  Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas
  Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
  Ysgol Bro Cynfal
  Ysgol Edmwnd Prys
  Ysgol Gynradd Llanbedr
  Ysgol Y Garreg
  Ysgol O.M. Edwards
  Ysgol Y Manod
  Ysgol Gynradd Pennal
  Ysgol Cefn Coch
  Ysgol Talsarnau
  Ysgol Gynradd Tanygrisiau
  Ysgol Gynradd Penybryn
  Ysgol Bro Hedd Wyn
  Ysgol Bro Tryweryn
  Ysgol Tanycastell
  Ysgol Ffridd y LLyn
  Ysgol Maenofferen
  Ysgol Gynradd Hirael
  Ysgol Pont Y Gof
  Ysgol Gynradd Maesincla
  Ysgol Y Faenol
  Ysgol Foel Gron
  Ysgol Llandygai
  Ysgol Gynradd Llandwrog
  Ysgol Llanystumdwy
  Ysgol Tregarth
  Ysgol Cae Top
  Ysgol Santes Helen
  Ysgol Ein Harglwyddes
  Ysgol Beuno Sant
  Ysgol Dolgarrog
  Ysgol Betws-y-Coed
  Ysgol Capelulo
  Ysgol Deganwy
  Ysgol Dolwyddelan
  Ysgol Ffordd Dyffryn
  Ysgol Glanwydden
  Ysgol Tudno
  Ysgol Morfa Rhiannedd
  Ysgol Penmachno
  Ysgol Talhaiarn
  Ysgol Gynradd Tal-Y-Bont
  Ysgol T. Gwynn Jones
  Ysgol Maes Owen
  Ysgol Glan Gele
  Ysgol Glan Morfa
  Ysgol Bod Alaw
  Ysgol Pant-Y-Rhedyn
  Ysgol Y Foryd
  Ysgol Craig Y Don
  Ysgol Cerrigydrudion
  Ysgol Bro Aled, Llansannan
  Ysgol Gynradd Bro Cernyw
  Ysgol Capel Garmon
  Ysgol Glan Conwy
  Ysgol Gynradd Cynfran
  Ysgol Cystennin
  Ysgol Pentrefoelas
  Ysgol Bro Gwydir
  Ysgol Babanod Llanfairfechan
  Ysgol Llangelynnin
  Ysgol Pencae
  Ysgol Ysbyty Ifan
  Ysgol Llanddoged
  Ysgol Eglwysbach
  Ysgol Porth y Felin
  Ysgol Llanddulas Controlled
  Ysgol Bodafon
  Ysgol San Sior
  Ysgol Y Plas
  Ysgol Pen Y Bryn
  Ysgol Hiraddug
  Ysgol Y Castell
  Ysgol Llywelyn
  Ysgol Y Faenol
  Ysgol Penmorfa
  Ysgol Emmanuel
  Ysgol Dewi Sant
  Ysgol Melyd
  Ysgol Cefn Meiriadog
  Ysgol Frongoch
  Ysgol Gynradd Henllan
  Ysgol Twm o'r Nant
  Ysgol Bryn Clwyd
  Ysgol Y Parc Infants
  Ysgol Gynradd Pentrecelyn
  Ysgol Betws Gwerful Goch
  Ysgol Gynradd Carrog
  Ysgol Caer Drewyn
  Ysgol Bro Elwern
  Ysgol Y Llys
  Ysgol Bryn Collen Llangollen
  Ysgol Pen Barras
  Ysgol Bro Cinmeirch
  Ysgol Tremeirchion
  Ysgol Reoledig Llanbedr
  Ysgol Reoledig Llanfair D.C.
  Ysgol Pant Pastynog
  Ysgol Dyffryn Ial
  Ysgol Mair R.C. School
  Ysgol Glan Aber C.P.
  Ysgol Bryn Garth
  Ysgol Gymraeg Mornant
  Ysgol Estyn C.P.
  Ysgol Glanrafon
  Ysgol Gynradd Trelogan
  Ysgol Bryn Pennant C.P.
  Ysgol Bro Carmel
  Ysgol Rhos Helyg
  Ysgol Terrig
  Ysgol Bryn Coch C.P.
  Ysgol Y Foel
  Ysgol Bryn Gwalia C.P.
  Ysgol Y Waun
  Ysgol Gwenffrwd
  Ysgol Derwenfa
  Ysgol Owen Jones C.P.
  Ysgol Gronant
  Ysgol Gymraeg Croes Atti
  Ysgol Parc Y Llan
  Ysgol Yr Esgob
  Ysgol Y Llan, Whitford V.P.
  Ysgol Derwen
  Ysgol Cynddelw
  Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog
  Ysgol Acrefair
  Ysgol Maesyllan
  Ysgol Min-Y-Ddol
  Ysgol Bryn Tabor
  Ysgol Sant Dunawd
  Ysgol Bodhyfryd
  Ysgol Hooson
  Ysgol Plas Coch
  Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw
  Ysgol Gynradd Carno
  Ysgol Llanbrynmair
  Ysgol Meifod
  Ysgol Pontrobert
  Ysgol Dyffryn Trannon
  Ysgol Glantwymyn
  Ysgol Pennant C.P.
  Ysgol Dolafon
  Ysgol y Bannau
  Ysgol Rhiw Bechan
  Ysgol Bro Cynllaith
  Ysgol Dafydd Llwyd
  Ysgol Trefonnen Church In Wales Community Primary
  Ysgol Gynradd Aberaeron
  Ysgol Cilcennin
  Ysgol Ciliau Parc
  Ysgol Dihewyd
  Ysgol Felinfach
  Ysgol Gynradd Llanarth
  Ysgol Llannon
  Ysgol Cei Newydd
  Ysgol Talgarreg
  Yr Ysgol Gymraeg
  Ysgol Comins Coch
  Ysgol Gymunedol Llanfarian
  Ysgol Llanfihangel-Y-Creuddyn
  Ysgol Llangwyryfon
  Ysgol Llanilar
  Ysgol Mynach
  Ysgol Penllwyn
  Ysgol Llwyn Yr Eos
  Ysgol Syr John Rhys
  Ysgol Rhydypennau
  Ysgol Tal-y-bont
  Ysgol Aberporth
  Ysgol Beulah
  Ysgol Llechryd
  Ysgol Penparc
  Ysgol Trewen
  Ysgol Pontrhydfendigaid
  Ysgol Plascrug
  Ysgol Craig Yr Wylfa
  Ysgol Penrhyncoch
  Ysgol Y Dderi
  Ysgol Cenarth
  Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd
  Ysgol Padarn Sant
  Ysgol Gynradd Eglwyswrw
  Ysgol Gynradd Sirol Wdig
  Ysgol Llanychllwydog
  Y.G. Maenclochog
  Ysgol Bro Ingli
  Ysgol Gymunedol Croesgoch
  Ysgol Clydau
  Ysgol Bro Dewi V.A.
  Ysgol Gynradd Drefach
  Ysgol Gynradd Y Tymbl
  Ysgol Gynradd Gorslas
  Ysgol Gynradd Peniel
  Ysgol Gynradd Bancffosfelen
  Ysgol Gynradd Ponthenri
  Ysgol Gynradd Saron
  Ysgol Gynradd Tycroes
  Ysgol Gynradd Parcyrhun
  Ysgol Gynradd Blaenau
  Ysgol Gynradd Llanedy
  Ysgol Gynradd Ffairfach
  Ysgol Rhys Prichard
  Ysgol Llys Hywel
  Ysgol Gynradd Brynsaron
  Ysgol G. Llanpumsaint
  Ysgol G. Mynyddygarreg
  Ysgol y Dderwen
  Ysgol Gynradd Bynea
  Ysgol Gynradd Pum Heol
  Ysgol Gymraeg Ffwrnes
  Ysgol Llanstephan
  Ysgol Llannon
  Ysgol Gymraeg Brynsierfel
  Ysgol Gymraeg Rhydaman
  Ysgol Beca
  Ysgol Gynradd Gymunedol Hafodwenog
  Ysgol Gymraeg Teilo Sant
  Y.G. Cynwyl Elfed
  Ysgol Y Castell
  Y.G. Nantgaredig
  Ysgol Gwenllian
  Ysgol Pontyberem
  Ysgol Y Ddwylan
  Ysgol Griffith Jones
  Ysgol y Fro
  Ysgol Carreg Hirfaen
  Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog
  Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni
  Ysgol Wirfoddol Penboyr
  Ysgol Gymraeg Lon Las
  Ynystawe Primary School
  Y.G.G. Bryn-Y-Mor
  Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre
  Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago
  Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin
  Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach
  Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw
  Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen
  YGGD Cwmllynfell
  YGG Gwaun-Cae-Gurwen
  YGG Rhos-Afan
  YGG Castell-nedd
  Ynysfach Primary School
  YGG Blaendulais
  YGG Cwm Nedd
  YGGD Trebannws
  YGG Pontardawe
  YGG Tyle'r Ynn
  YGG Cynwyd Sant
  Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
  Ysgol Y Ferch O'r Sger
  Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd
  Y Bontfaen Primary
  Ysgol Pen Y Garth
  Ysgol Sant Baruc
  Ysgol Iolo Morganwg
  Ysgol Sant Curig
  Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
  Y.G.G. Pont Sion Norton
  Ysgol G.G. Aberdar
  Ysgol Gymraeg Garth Olwg
  Ysgol G.G. Tonyrefail
  Ysgol G. G. Llwyncelyn
  Ysgol G.G. Ynyswen
  YGGG Llantrisant
  Ysgol G.G. Bodringallt
  Ysgol G.G. Castellau
  Y.G.G. Llyn-y-Forwyn
  Ysgol G.G. Evan James
  Ysgol Gymraeg Abercynon
  Ysgol G.G. Bronllwyn
  Ynysowen Community Primary School
  Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful
  Ysgol-Y-Graig Primary School
  Ysgol Gynradd Gymraeg Rhyd-Y-Grug
  Ysgol Gynradd Coed y Dderwen
  Ysgol Ifor Bach
  Ysgol G.G. Caerffili
  Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
  Ynysddu Primary School
  Ysgol Y Lawnt
  Ysgol Gymraeg Trelyn
  Ysgol Gymraeg Bro Allta
  Y.G. Cwm Gwyddon
  Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell
  Ysgol Gymraeg Bro Helyg
  Ysgol Gymraeg Cwmbran
  Ysgol Bryn Onnen
  Ysgol Gymraeg Y Fenni
  Ysgol Gymraeg Y Ffin
  Ysgol Gymraeg Casnewydd
  Y G G Gwaelod y Garth
  Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
  Ysgol-Y-Wern
  Ysgol Gymraeg Coed-Y-Gof
  Ysgol Bro Eirwg
  Ysgol Gymraeg Treganna
  Ysgol Pencae
  Ysgol Mynydd Bychan
  Ysgol Gymraeg Pwll Coch
  Ysgol Y Berllan Deg
  Ysgol Syr Thomas Jones
  Ysgol Uwchradd Caergybi
  Ysgol Gyfun Llangefni
  Ysgol David Hughes
  Ysgol Uwchradd Bodedern
  Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
  Ysgol Botwnnog
  Ysgol Brynrefail
  Ysgol Dyffryn Nantlle
  Ysgol Eifionydd
  Ysgol Y Moelwyn
  Ysgol Uwchradd Tywyn
  Ysgol Y Berwyn
  Ysgol Ardudwy
  Ysgol Friars
  Ysgol Tryfan
  Ysgol Syr Hugh Owen
  Ysgol Glan y Mor
  Ysgol John Bright
  Ysgol Aberconwy
  Ysgol Dyffryn Conwy
  Ysgol Y Creuddyn
  Ysgol Emrys Ap Iwan
  Ysgol Bryn Elian
  Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
  Ysgol Dinas Bran
  Ysgol Brynhyfryd
  Ysgol Maes Garmon
  Ysgol-Y-Grango
  Ysgol Morgan Llwyd
  Ysgol Bryn Alyn
  Ysgol Rhiwabon
  Ysgol Uwchradd Caereinion High School
  Ysgol Maes-Y-Dderwen
  Ysgol Gyfun Aberaeron
  Ysgol Uwchradd Aberteifi
  Ysgol Penglais
  Ysgol Gyfun Penweddig
  Ysgol Bro Gwaun
  Ysgol Dewi Sant
  Ysgol Harri Tudur/Henry Tudor School
  Ysgol Gyfun Ddwyieithog Y Preseli
  Ysgol Dyffryn Aman
  Ysgol Gyfun Y Strade
  Ysgol Glan-Y-Mor School
  Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
  Ysgol Gyfun Emlyn
  Ysgol Gyfun Gwyr
  Ysgol Gyfun Garth Olwg
  Ysgol Llanhari
  Y Pant Comprehensive School
  Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
  Ysgol Gyfun Rhydywaun
  Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
  Ysgol Gyfun Gwynllyw
  Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
  Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
  Ysgol Pendalar
  Ysgol Hafod Lon
  Ysgol Tir Morfa
  Ysgol Plas Brondyffryn
  Ysgol Cedewain
  Ysgol Penmaes
  Ysgol Rhydygors
  Ysgol Pen-y-Bryn
  Ysgol Crug Glas
  Ysgol Maes Y Coed
  Ysgol Bryn Castell
  Ysgol Hen Felin
  Ysgol Ty Coch
  Ysgol Y Gogarth
  Ysgol Bro Fammau
  Ysgol Gelli Aur Golden Grove
  Y.G.G. Llwynderw
  Ysgol Penrhyn New Broughton Primary
  Ystruth Primary
  Ysgol Rhosnesni
  Ysgol Clywedog
  Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
  Ysgol Glannau Gwaun
  Ysgol y Frenni
  Ysgol Ger y Llan V.C. School
  Ysgol Y Bedol
  Ysgol Bro Brynach
  Ysgol Bro Sannan
  Ysgol Gymraeg y Gwernant
  Ysgol Heulfan
  Ysgol Trefnant
  Ysgol Glan Morfa
  Ynyshir Primary School
  Ystrad Mynach Primary
  Ysgol Pen Y Pil
  Ysgol Gymraeg Nant Caerau
  Ysgol Y Felin
  Ysgol Gynradd Aberteifi
  Ysgol Gymraeg Cwm Derwen
  Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
  Ysgol Gymraeg Ifor Hael
  Ysgol Bro Banw Community Primary School
  Ysgol Clawdd Offa
  Ysgol Penalltau
  Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes
  Ysgol Pen Coch
  Ysgol Maes Hyfryd
  Ysgol Bro Sion Cwilt
  Ysgol Panteg
  Ysgol Glan Ceubal
  YGG Tan-y-lan
  Ysgol Gymraeg Dewi Sant
  Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon
  Ysgol Mynydd Isa
  Y Daith
  Ysgol Maes Y Mynydd
  Ysgol Bro Pedr
  Ysgol Golwg y Cwm
  Ysgol Bro Tawe
  Ysgol Gymraeg y Cwm
  Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
  Ysgol Pendref
  Ysgol Cae'r Nant
  Ysgol y Waun
  Ysgol y Cribarth
  Ysgol Gymraeg Dyffryn Y Glowyr
  Ysgol T. Llew Jones
  Ynysboeth Community Primary
  Ysgol Rhos Helyg
  Ysgol Bro Dyfrdwy
  Ysgol Craig y Deryn
  Ysgol Maes Y Gwendraeth
  Ysgol Bro Dinefwr
  Ysgol Penyffordd
  Ysgol Bro Alun
  Ysgol Bro Hyddgen
  Ysgol Carreg Emlyn
  Ysgol Ty Ffynnon
  Ysgol Henry Richard School
  Ynystawe Lodge
  Ysgol Y Deri
  Ysgol Hendrefelin
  Ysgol Yr Hafod
  Ysgol Nant Y Groes
  Ysgol Swn Y Don
  Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
  Ysgol y Ddraig
  Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School
  Ysgol Bro Llifon
  Ysgol Bro Teifi
  Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
  Ysgol Bae Baglan
  Ysgol Hafan Y Mor
  Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
  Ysgol Maes-Y-Felin
  Ysgol Awel y Mynydd
  Ysgol Dyffryn Cledlyn
  Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur
  Ysgol Bryn Derw
  Ysgol Rhyd y Llan
  Ysgol Cybi
  Ysgol Gymraeg y Trallwng
  Ysgol y Mynydd Du
  Ysgol Bro Idris
  Ysgol Gymraeg Llangennech
  Ysgol Carreg Hir
  Ysgol Cwm Brombil
  Ysgol Nantgwyn
  Ysgol Caer Elen
  Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi
  Ysgol Calon Cymru